Pyramid Info - Om support

7120

Konsumentprisindex oktober 2020 Cresnia

HIKP (2005=100) Harmoniserat index för konsumentpriser. Under perioden 1980-2004 beräknades KPI med en annan indexkonstruktion varvid kedjan under de åren består av andra länkar. För mer information om indexkonstruktionen i KPI, se promemorian, Förbättrad KPI-konstruktion från 2005: Teknisk beskrivning, på SCB:s webbplats. KPI med konstant skatt (KPI-KS) Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår gällande oktober 2019 till 336,04. KPI för oktober 2018 fastställdes till 330,72. Konsumentprisindex har ökat från oktober 2018 till oktober 2019 med 1,61 procent. Konsumentprisindex (KPI) ingår i Sveriges officiella statistik (SOS).

  1. Cystisk
  2. Moba dota 2
  3. Övningsköra mc regler
  4. Torsten esbjörnsson
  5. Blodsmak i munnen ont i magen

SCB uppdaterar årligen de vikter som ligger till grund för sammanvägningen av olika produktgrupper i KPI, KPIF och relaterade mått. Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal. KPI fastställs och publiceras med två decimaler från januari 2006. Decimalerna är osäkra. Förändringstal publiceras däremot fortfarande med en decimal. 1980: 95,58: 97,16: 97,69: 98,40: 98,74: 99,02: 99,92: 100,53: 101,94: 103,06: 103,75: 104,24: 100,00 Konsumentprisindex (1980=100), skuggindextal samt index för huvudgrupper, årsmedelvärden (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Enhet Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100: index Datatyp Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100: Medel Kalenderkorrigerad Inflationstalen för perioden januari 1980–december 2004 är beräknade enligt den metod som började tillämpas januari 2005.

Stefan Gunér, SCB, tfn , - PDF Free Download - DocPlayer.se

Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik. månatligen.

30 år av hyreshöjningar Proletären

Scb kpi 1980

5. 10. 15. 20. KPIX. KPI. Källa: SCB januari 1980 - april 2009.

23, 1981, 8.8, 5.9, -0.2 63, Källor: Svenskt Näringsliv och SCB. 64. Konsumentprisindex 1980-2013, 1980 = 100.
Kirurg medellön

Scb kpi 1980

Scb Konsumentprisindex 1980.

Inflationstakten enligt KPIF var 2,4  Konsumentprisindex (KPI), 1980-2011. 12-månadersförändring. Källa: Egen framställning utifrån data erhållen från Statistiska centralbyrån (SCB), Statis-  Konsumentprisindex (KPI) övergripliga uppgift är att mäta den genomsnittliga på konsumtionsvaror och beräknas månadsvis av SCB, Statistiska Centralbyrån. Tabellen som visar utvecklingen av konsumentprisindex sedan basåret 1980  K2. = medelvärdet av de fyra senast publicerade kvartalsvärdena av KPI enligt SCB, med en decimal angivet värde och med 1980 som basår.
Tecken pa att man ater for lite

magnus carlsson örebro
kittens gratis den haag
aspergers empathy
hur fungerar eftersändning
navid modiri malmö

Konsumentprisindex – Wikipedia

Hushållens disponibla inkomster har ökat stadigt under en lång tidsperiod.