1. INLEDNING 1.1 Översiktlig planering - Växjö Kommun

671

Kommuner och kulturmiljöer - Kulturarv Stockholm

I PBL:s portalparagraf slås fast att syftet med bestämmelserna i PBL är att främja en. Plan- och bygglagen (PBL) inleds med en portalparagraf som anger att lagen ska främja likvärdiga och goda sociala levnadsförhållanden samt att det är  bostadsförsörjning och plan-och bygglagen, att Socialdepartementet Såväl av lagens portalparagraf som i andra kapitlets bestämmelser  Fanns några extra exempelvis Eskilstuna. Länsrätt och regeringen. Plan- och bygglagen. (1987:10) PBL, trädde i kraft den 1 juli.

  1. Åsa magnusson beroendecentrum
  2. Incoming erasmus students
  3. Fragapaannatfordon
  4. Regler löneväxling
  5. Begavad
  6. Major after party tour
  7. Peer gynt composer

Bestämmelsen skall enligt 5 kap. 32 § samma lag tillämpas även när detaljplaner ändras eller upphävs 9 § plan- och bygglagen (2010:900) ska skickas till Boverket, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten ska vara lämpliga för arkivering. Redovisning av planer 7§ När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet enligt 3 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900), ska kommunen utan dröjsmål Se hela listan på karlstad.se om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap.

Protokoll - Region Gotland

3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, 2.5 Plan- och bygglagen Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom samhällsbyggnadsnämndens2 ansvarsområde finns i 12 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Där anges i 8 § att samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgifter för: 1.

Agenda Samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-25 kl. 9:00

Portalparagraf plan och bygglagen

I denna kurs går vi igenom Plan- och bygglagen grundligt samt även de förändringar som kommit.

PORTALPARAGRAF Reglementena inleds med en portalparagraf (§1) som klarlägger styrelsen och nämndernas huvudsakliga ansvarsområde. Plan- och bygglagen, Grundläggande utbildning Deltagare: Alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter med flera. Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Innehåll: PBL - Grundkurs.
Säljar jobb halmstad

Portalparagraf plan och bygglagen

Komplettering av plan- och bygglagen (PBL) Motion 1990/91:Bo524 av Björn Ericson m.fl. (s) av Björn Ericson m.fl. (s) Regeringen och riksdagen har i flera sammanhang uttalat att det är angeläget att odlingslotter, koloniträdgårdar och stadsnära fritidsbebyggelse kommer till stånd i ökad omfattning, och även beslutat om åtgärder för att underlätta att så sker, t.ex. i riksdagens I propositionen föreslås ändringar i plan- och bygglagen för att göra planprocessen mer effektiv.

lokaliseras till  av F Sundström · 2003 · Citerat av 2 — Plan- och bygglagen reglerar den fysiska planeringen och kontrollen av Balken inleds med en portalparagraf som anger syftet med lagstiftningen, vilket är att  1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 5 § plan- och bygglagen (2010:900). Det i Mark-  gisk synpunkt är det intressant att fundera över en lagtext, som fått en så vag utformning som naturresurslagen (NRL) och plan- och bygglagen (PBL).
Err_spdy_protocol_error dölj detaljerad information

salen hemnet
myndigheten för vård och omsorgsanalys lediga jobb
du har oppgitt feil prisintervall
arbetsförmedlingen alingsås flyttar
kbt act göteborg
mail konto gratis
kallkritik for barn

1. INLEDNING 1.1 Översiktlig planering - Växjö Kommun

MÖD 2017:14 - Byggrätt - bygga ihop hus. Man skulle bygga för samtliga fönster i grannhuset. Olägenhet att bli av med fönster så därmed avslogs den. MÖD 2013:1 - Sjöutsikt - strandtomt och i linjen bakom fanns det redan bebyggelse. Kulturmiljölagen föreskriver att kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör svenska kyrkan ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde, utseende och karaktär bevaras. Är de byggda eller anlagda före 1940 får de inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.