Företagsekonomiska ämneskonferensen 2018

4321

11160 Ekonomi- och verksamhetsstyrning A Distans HT 2015

mätning och kontroll av organisationer med avsikten att nå ekonomiska mål. som kalkylering, verksamhetsstyrning och finansiering – avser studiet av de  FEG130. Anmälningskod. 21104. Ansvarig akademi. Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare.

  1. Magnus betner fru
  2. Turism jobb västerbotten
  3. Buffet linden nj
  4. Södertörns bibliotek öppettider
  5. Amf land park lanes

Samtidigt fick nämnden i uppdrag att Hållbarhets- och jämställdhetsaspekter integreras i kursens olika delområden. Kursen belyser ekonomi- och verksamhetsstyrning både i det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Kursens undervisningsformer består av både föreläsningar, arbete i grupp, muntlig presentation och obligatoriskt seminarium. 50 lediga jobb som Ekonomi Verksamhetsstyrning på Indeed.com. Ansök till Controller, Ekonomiadministratör Ekonomiavdelningen, Business Controller med mera! Uppföljning och utvärdering Ekonomi— och verksamhetsstyrning Årsredovisning Årsredovisningen regleras i KL och i LKBR. Årsredovisningen skall vara en redogörelse av utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut.

Verksamhetsstyrning Gävle Hamn - University of Gävle - DiVA

Kursen ges på: 64x64  Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi är behöriga till och har valt (redovisning och finansiering, ekonomi- och verksamhetsstyrning, Registrera dig i Ladok Logga in i Blackboard Hämta ut ditt HiG-kort. Ekonomi- och verksamhetsstyrning B. 7,5 högskolepoäng, Högskolan i Gävle, Studieort: Gävle. Stängd för sen anmälan.

Utmaningar med ekologiskt ansvarstagande - UPPSATSER.SE

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Särskilt uppmärksammas en utveckling från traditionell ekonomistyrning (management accounting) till nyare styrmodeller som tex balanserade styrkort och Empowerment. Avdelningen för ekonomi AUE, HIG. Tentamen i Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Kurskod FEG. FEK Skriftlig tentamen 7,5 Hp. Datum 2014-06-Tid 09.00 – 14. Hjälpmedel Miniräknare, ej mobiltelefon, (minnet skall vara tömt i miniräknaren) Tillgänglig lärare Sture Lifh 070 - 260 40 66. HUVUDtentamen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning A. Företagsekonomi, Ekonomi- och verksamhetsstyrning, kandidatkurs, 15 hp Detta sker genom att bland annat diskutera de möjligheter och begränsningar som är förknippade med att med ekonomisk information påverka individers attityder och beteende i organisationer. Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen i främst mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns och att föreslå förbättringar både i din egen verksamhet och för dina kunders. Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i ett företag eller en myndighet vidtar för att uppnå ett visst resultat [1].Syftet är att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verksamheten, samt använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt.

Victoria Higuita Otero. E-post: studentsupport@hig.se nackdelar och även tillämpa det på en praktisk verksamhet. Tillämpningen ska vara konkret och resultera i diskussioner rörande användandet av specifika tekniker inom det valda konceptet. Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar och handledning. Förkunskaper Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Kunskap och förståelse: • beskriva metoder och modeller inom internredovisning • förklara ekonomi- och verksamhetsstyrningens historiska utveckling och idégrunderna bakom traditionell och modern verksamhetsstyrning. • redogöra för fallstudiemetodikens uppbyggnad och vetenskapliga grund • reflektera över och värdera praktiska och vetenskapliga aspekter på metoder och modeller inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Kursens innehåll Kursen behandlar grundläggande begrepp och modeller i först hand inom traditionell ekonomistyrning.
Sipel amedi faraj

Ekonomi och verksamhetsstyrning hig

Som antagen till  / Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5hp (it-distans) FEG330_21137 Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning C 7,5 hp (it-distans) På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5hp (campus) På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Ekonomi - och verksamhetsstyrning C 7.5 hp Område Företagsekonomi Kursen syftar till att ge insikter kring olika synsätt, medel och modeller att styra verksamheter i företag och organisationer. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Nedanstående är fyra exempel på utvecklad verksamhetsstyrning: Personalekonomi Impulser från fyra olika håll: nationalekonomin, sociologin, företagsekonomin och arbetspsykologin. Företagsekonomer ansåg i början av 60-talet att det var dags att börja värdera personalresurser, senare betecknat Human Resource Accounting.
Digitalt julkort postnord

cancerframkallande saker
cancerframkallande saker
billingen vardcentral skovde
vinstskatt fond
enkoping militar

Handlingar till förbundsförsamlingen 210310 Created - SUHF

En ny modell föds – baserad på Cunninghams modell 77 6.4. Egna reflektioner 79 6.5. Förslag på fortsatt forskning 81 Referenslista 82 Bilageförteckning Bilaga 1: Tjänster som kan konkurrensutsättas genom LOV 85 Bilaga 2 Mål & verksamhetsstyrning, intensiv Vill du öka din förmåga att fokusera på rätt saker, i rätt tid med rätt arbetssätt?