Matematikdidaktiska frågor - LIBRIS

7610

Natalia Karlsson - Södertörns högskola

Rik matematiks komponenter och hur de stöttar lärare att bedriva matematikundervisning bygger på forskning om barn, klassrum, lärare och läromedel från en rad forskningsfält, bland annat utbildningsvetenskap, didaktikforskning och kognitionsforskning. matematikdidaktik.dk udvikles af NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning. Vi er et center og et netværk af forskere, lærere, vejledere og pædagoger, der samarbejder om at formidle matematiskdidaktisk forskning til praktikere. Læs om NCUM's mål, organisation og se mulighederne for at følge os og deltage i arbejdet till matematikdidaktik.

  1. Ta fusion p dn 125
  2. Ogonmottagningen kristianstad

Den gemensamma nämnaren för gruppen som arbetar med matematikdidaktik i Uppsala är olika typer av texter som används i matematikundervisning. Vi arbetar med styrdokument, läromedel, nationella/internationella test och historiska texter i matematik. Här finner du bland annat konferensdokumentationerna från SMDFs Matematikdidaktiska forskningsseminarium, MADIF. Nr 1: Bergsten, C., Dahland, G. & Grevholm, B. (Eds) (2002). Action and Research in the Mathematics Classroom. Proceedings of MADIF2, The 2nd Swedish Mathematics Education Research seminar, Göteborg, January 26-27, 2000.

Matematiksatsning från förskola till forskning - Riksdagens

Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Välkommen till Svensk förening för matematikdidaktisk forskning, SMDF! Vi verkar för att stärka den svenska matematikdidaktiska forskningens utveckling och kvalitet samt betydelsen för utbildning i matematik på alla nivåer.

Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning

Matematikdidaktik forskning

Mina tidigare anställningar har  LIBRIS titelinformation: Matematikdidaktiska frågor : resultat från en forskarskola / [redaktion: Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (medarbetare).

Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. Matematikdidaktisk forskning internationellt Matematikdidaktik är internationellt sett ett etable rat forskningsfält, vilket man bl.a. kan se av den relativt rikliga förekomsten av internationella konferenser och tidskrifter. Matematikdidaktik är ett vetenskapligt fält som fokuserar lärande och undervisning som är specifika för matematik. Matematikdidaktisk forskning Matematikdidaktisk forskning Den matematikdidaktiska forskningsgruppen (Mathematics Education Research, MER@JU) samlar forskare, lärare och studenter kring frågor som rör barns och ungas lärande i matematik.
Hur blir det med rot avdraget

Matematikdidaktik forskning

Matematikdidaktik: ett nordiskt perspektiv. ed. / Barbro Grevholm.

- ICT är ett område inom matematikdidaktisk forskning som blir mer och mer viktigt.
Spikfuchsia

hitta mina utbildningar
salutogena faktorer i samhället
un database
vrbergs kusthotell
konsert magnus carlsson

Ny forskning: Vardagsanknuten matematikundervisning ger

Strävan är vidare att tidskriften ska bidra till att göra nordisk och baltisk forskning i matematikdidaktik kända, både inom och utanför den nordiska och baltiska regionen. Hennes forskning är inriktad mot elevers och studenters uppfattning om matematik. Wiggo Kilborn, tidigare universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet, arbetar som konsult inom utbildningsområdet. Han har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning.